Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk

 

12:00 FormiddagsMusikk

 

15:00 En god Mix med Espen Giertsen (L)

 

17:00 Etermiddagsmusikk

 

19:30 Dansebandsmusikk

 

21:00 Musikk


22:00 Kveldsmusikk

 

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 - Postboks 234, 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no

Org Nr. 976949595 Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik