Radios

Over 30 år med RadiOs på luften nå også på nett og mobil

RadiOs hadde stiftelsesmøte i februar 1989. 3. april 1989 kunne vi ønske velkommen til den første sendingen, i lokalene oppe i den gamle vaktmesterboligen ved Fjellheim.

Det var Arne Johan Sælen som sammen med ordfører Ole Håkon Lunde (H), som kunne ønske velkommen til den første direktesendingen 3. april 1989.


Den gangen var det noen få programmer som gikk på direkten, mens veldig mange program ble tatt opp på forhånd. Den gangen var det spolebåndspiller som ble brukt til å ta opp med.


Flere frekvenser

RadiOs sendte de første årene bare på frekvensen 103,2 mhz. Senere

kom det en omformer opp på Hjortåsen i Strøno, noe som gjorde at det også var mulig å høre på radioen på 101,1 mhz. Da Bjørnefjorden Nærkringkasting ble lagt ned, overtok RadiOs frekvensen deres, 105,1 mhz.


Arne Aarseth var den første redaktøren i RadiOs. Han laget også den populære programserien «Rockens historie», som gikk ukentlig i flere år.

Mange programmer

I dag er det blant annet daglige aktueltsendinger som går på formiddagen klokken 12-14 alle hverdager (repriser på ettermiddag kl. 17 og kveld kl. 22).


RadiOs har klart seg bra gjennom de over 30 årene, men med noen rolige perioder underveis. I dag leverer radioen kanskje den bredeste sendeflaten de har hatt i løpet av de 30 årene radioen har eksistert.


Uansett hvor du sitter så ønsker vi å lage en hyggelig radio til DEG som lytter.

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 - Postboks 234, 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no

Org Nr. 976949595 Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: