Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk


12:00 Aktuelt (L)

  Progamleder:Kenneth Normann


14:00 Musikk

 

15:00 En God Mix (L)

  Programleder: Espen Giertsen

 

17:00 Aktuelt (R)

  Progamleder:Kenneth Normann


19:30 Dansebandsmusikk

 

21:00 Musikk


22:00 Aktuelt (R)

      Progamleder:Kenneth Normann

 

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 - Postboks 234, 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no

Org Nr. 976949595 Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: