Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk

 

15:00 En God Mix (L)

  Programleder: Espen Giertsen

 

17:00 Musikk

 

19:30 Dansebandsmusikk

 

21:00 Musikk

 

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 - Postboks 234, 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no

Org Nr. 976949595 Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: